Obiective specifice

  • Cresterea calitatii programelor de studii din domeniul „Contabilitate” prin dezvoltarea si uniformizarea metodelor de evaluare a cunoștințelor şi competentelor studenților şi masteranzilor.

Obiectivul raspunde necesitatii cresterii calitatii in procesul de evaluare a cunostintelor in cadrul programelor de studiu de licenta si masterat din invatamantul universitar. Pentru indeplinirea acestui obiectiv sunt propuse realizarea de studiii pe tema evaluarii eficacitatii metodelor de validare a invatarii si armonizarea metodelor de evaluare in domeniul de studiu contabilitate si definirea unui sistem de monitorizare a performanţelor studenţilor la nivel general în vederea revizuirii politicilor de evaluare a studenţilor şi de identificare a potenţialelor îmbunătăţiri la nivel de metode de predare. 

  • Dezvoltarea unei solutii inovative de validare și certificare a învățării, prin implementarea unei platforme de evaluare, disponibila online, ce va crea premise pentru definirea unor strategii de îmbunătăţire a procesului didactic prin perfectionarea metodelor de predare si evaluare, coreate cu extinderea oportunităţilor de învăţare.

Cel de-al doilea obiectiv specific prezinta un inalt grad de inovare si presupune dezvoltarea şi implementarea unei platforme online pentru evaluarea cunostintelor studentilor și certificarea învățării din domeniul de studii contabilitate. Platforma va fi orientata pe modelele de evaluare specifice, utilizate la disciplinele din domeniul de studii contabilitate. Se preconizeaza instruirea a 100 de cadre didactice (personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare) pentru a beneficia de functionalitatile extinse ale platformei (definirea de modele de examinare in mod colaborativ, utilizarea platformei ca suport pentru evaluarea pe parcurs a studentilor, accesul la modele de examinare furnizate de catre expertii priectului). 

  • Promovarea unui parteneriat durabil vizand colaborarea si cooperarea in mediul academic cu implicarea directa a asociatilor profesionale si mediului de afaceri in scopul perfectionarii permanente a metodelor de invatare prin armonizarea competentelor dobandite cu cerintele mediului economic.

Obiectivul contribuie la dezvoltarea durabila la nivelul activităţilor şi proceselor metodologice si practice de instruire si evaluare a competentelor specifice domeniului de studiu „Contabilitate” din învăţământul superior, prin extinderea bunelor practici in domeniul analizat si catre celelalte universitati ce au programe de studiu in domeniul contabilitatii, catre organisme profesionale ale profesiei contabile si catre actori din mediul economic care au interferente cu domeniul contabilitatii.