Grup țintă

Grupul tinta este al proiectului este format din:

  • 500 de studenti la specializarile din domeniul de studii contabilitate din universitatile partenere ce vor participa la organizare de oportunități noi de învățare, TIC si pilotări de service noi (platforma online de evaluarea a cunostintelor)
  • 100 de cadre didactice implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare
  • 30 de membri in comisiile de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate (beneficiare a dezvoltarii bunelor practice in evaluare, a unui sistem de monitorizare a performantelor si implementarii unei retele colaborative de dezvoltare a metodelor de evaluare).

Selectia grupului tinta se va realiza, proportional, in functie de numarul de studenti si cadre didactice din universitatile partenere, tinand cont de principiul respectarii egalitatii de sanse enuntat in cererea de finantare. Sesiunile de instruire pentru grupul tinta vor fi popularizate atât prin intermediul site-ului proiectului, cât si prin invitații trimise prin poșta electronică potențialilor participanți. 

Înregistrare platforma OLKA

Formular individual de înregistrare a grupului țintă
Declarația individuală a grupului țintă

Situație grup țintă

Monitorizare grup țintă