Competitia cu premii dedicata viitorilor profesionisti in Contabilitate si informatica de gestiune

La competiția cu premii pot participa studenții sau masteranzii din cele trei universități partenere (ASE Bucuresti, UBB Cluj si UVT), înscriși în grupul țintă până la data organizării primei etape a concursului. În momentul înscrierii trebuie să aveți validat contul de utilizator pe platforma de evaluare online OLKA.ASE.RO
Probele de concurs constau în rezolvarea unor teste corectate automat de calculator. Perioada de înscriere este 30 aprilie 2015 – 14 mai 2015.

Candidații vor susține testele online la sediul universității unde sunt înmatriculați. 

Concursul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

  • Introducere în contabilitate (2 premii) - sectiune dedicata studentilor din anul I la ciclul de studii de licență
  • Contabilitate financiară conform reglementărilor europene (2 premii)
  • Contabilitate managerială/de gestiune (2  premii)
  • Baze de date (2  premii)
  • Contabilitate publică (1 premiu)

Un student se poate înscrie la o singură secțiune a competiței.
La secțiunea “Introducere în contabilitate” se pot înscrie doar studenții din anul I de studiu la ciclul de licență.

Cele 9 premii oferite câștigătorilor competiției sunt în valoare de 1000 de lei (impozabili conform codului fiscal).

Competiția se va desfășura în două etape:
- Prima etapă (18 mai 2015), de preselecție, organizată la nivelul fiecăreia dintre universitățile partenere, cu rolul de a selecta 10 studenți din fiecare universitate, pentru fiecare dintre secțiuni, ce vor participa la etapa finală.
- Etapa finală (29 mai 2015), cu premii, în urma căreia se vor stabili câștigătorii fiecărei secțiuni.
Programarea susținerii testelor va fi afișată pe site-ul proiectului în data de 15 mai 2015.

Mai multe privind regulamentul si tematica de concurs aici

Responsabili organizare competiție:
Conf. univ. dr. Stanciu Andrei - Academia de Studii Economice din București
Conf. univ. dr. Razvan Mustata - Universtataea Babes Bolyai Cluj Napoca
Conf. univ. dr. Bunget Ovidiu - Universitatea de Vest din Timisoara

Adresa de contact pentru informatii suplimentare: andreis@cig.ase.ro